ala
noun
/ʹeɪlə/

(pl alae)

1. ანატ., ზოოლ. ფრთა, ფრთისებრი დანამატი; the alae of the nose ცხვირის ფრთები;

2. ბოტ. 1) ფარვანასებრი გვირგვინის ფრთა (ერთ-ერთი გვერდითი ფურცელი);

2) ფრთისებრი გამონაზარდი (თესლურასი და მისთ.);

3. ბოტ. უბე (ფოთლისა, ტოტისა).