blood group
noun
/ʹblʌdgru:p/

ფიზიოლ. სისხლის ჯგუფი (აგრ. blood type); blood group O პირველი ჯგუფის სისხლი (ABO-სისტემისა); blood group A მეორე ჯგუფის სისხლი (ABO-სისტემისა); blood group B მესამე ჯგუფის სისხლი (ABO-სისტემისა); blood group AB მეოთხე ჯგუფის სისხლი (ABO-სისტემისა) [იხ. აგრ. ABO blood group system, Bombay blood group, MN blood group, Duffy blood group].