Caenolestidae
noun
/͵si:nəʹlɛstɪdi:/

pl მმლ. ცენოლესტისებრნი (ჩანთოსანთა ინფრაკლასის ოჯახი; Caenolestidae fam.).