cranial
adjective
/ʹkreɪnɪəl/

ანატ. თავის ქალისა, კრანიალური; cranial cavity თავის ქალის ღრუ; cranial index თავის მაჩვენებელი / ინდექსი [იხ. აგრ. cephalic index].