cyanobacteria
noun
/͵saɪənəʊbækʹtɪərɪə/

pl ბაქტ. ციანობაქტერიები, ლურჯ-მწვანე წყალმცენარეები (ქლოროფილის შემცველ ბაქტერიათა ტიპი; Cyanobacteria phl.) აგრ. blue-green algae.