dauer larva
noun
/ʹdaʊəlɑ:və/

ჰელმ. დაუერის ლარვა, "მძინარე" ლარვა (ზოგიერთი ნემატოდის, უპირატ. Caenorhabditis elegans-ის ლარვული სტადია არასასურველ გარემო პირობებში განვითარებისას, რომლის დროსაც ლარვას ხანგრძლივი დროის განმავლობაში შეუძლია შეწყვიტოს კვება და ზრდა).