Dinocerata
noun
/͵daɪnəʊʹsɛrətə/

pl პალეონტ. მმლ. დინოცერასები (Dinocerata ord.).