Echinodorus
noun
/͵ɛkəʹnɒdərəs/

ბოტ. ექინოდორუსი (Echinodorus gen.).