elastic fibres
noun
/ɪ͵læstɪkʹfaɪbəz/

pl ჰისტ. ელასტიკური ბოჭკოები (შემაერთებელი ქსოვილის უჯრედშორისი მატრიქსის ჭიმვადი ცილოვანი ბოჭკოები; აგრ. yellow fibers) [იხ. აგრ. elastin].