epistome
noun
/ʹɛpɪstɒm, ʹɛpɪstəʊm/

1. ზოოლ. 1) ეპისტომა (პირის ხვრელის მფარავი ფარისებრი გამონაზარდი – ხავსელებისა);

2) ეპისტომა (მიდამო პირსა და ანტენების მეორე წყვილს შორის, აგრ. ამ მიდამოს მფარავი ფირფიტა – კიბოსნაირებისა);

2. ენტ. ეპისტომა (მიდამო ლაბრუმსა და ეპიკრანიუმს შორის).