falcial
adjective
/ʹfælʃəl/

1. ანატ. დიდი ტვინის ნამგლისა, დიდი ტვინის ნამგალთან დაკავშირებული;

2. ნამგლისა, ნამგლისებრი სტრუქტურისა, ქელიცერისა და ა.შ. [იხ. აგრ. falx].