fucoid
adjective
/ʹfju:kɔɪd/

ბოტ. 1) ზღვის წყალმცენარეებისა, ზღვის წყალმცენარეებთან დაკავშირებული; ზღვის წყალმცენარის მსგავსი;

2) ფუკუსისნაირი; ფუკუსისნაირთა რიგში შემავალი ან მასთან დაკავშირებული [იხ. აგრ. Fucales].