gracilis
noun
/ʹgræsɪlɪs/

ანატ.

1. ნაზი კუნთი (ბარძაყის მედიალური მხარისა; აგრ. musculus gracilis);

2. ნაზი / თხელი კონა (მოგრძო ტვინისა; აგრ. fasciculus gracilis);

3. ნაზი ბირთვი (მოგრძო ტვინისა; აგრ. nucleus gracilis).