Gram reaction
noun
/͵græmrɪʹækʃn/

ბაქტ., ბიოტექ. გრამის რეაქცია (ბაქტერიების რეაქცია საღებარზე, განპირობებული ბაქტერიების მემბრანების ბიოქიმიური შემადგენლობით) [იხ. აგრ. Gram staining].