haemobilirubin
noun
/͵hi:məʊbɪlɪʹru:bɪn/

ბიოქ. ჰემობილირუბინი (ჰემოგლობინის დაშლის პროდუქტი, რომელიც ღვიძლში ბილირუბინად და ბილივერდინად გარდაიქმნება) [იხ. აგრ. bilirubin, biliverdin].