Hylobatidae
noun
/͵haɪləʊʹbeɪtɪdi:/

pl მმლ. გიბონისებრნი, გიბონები, ადამიანის მსგავსი მცირე მაიმუნები (ჰომინოიდების ზეოჯახში შემავალი პრიმატების ოჯახი; Hylobatidae fam.) [იხ. აგრ. Hominoidea].