hypostome
noun
/ʹhaɪpəstəʊm/

1. ზოოლ. ჰიპოსტომი, პირის კონუსი (ჰიდროიდულებისა);

2. ფეხს. ჰიპოსტომი (კიბოსნაირებისა და ნამარხი ტრილობიტების პირის აპარატში შემავალი ვენტრალური ფირფიტა);

3. ზოოლ. ჰიპოსტომი, ტკიპების პირის აპარატის ქვედა ნაწილი (რომლითაც ტკიპა კვების პროცესში მასპინძლის კანს ემაგრება).