I-cells
noun
/͵aɪʹsɛlz/

pl ფიზიოლ. I-უჯრედები, ქოლეცისტოკინინის გამომყოფი უჯრედები (წვრილი ნაწლავის, განსაკ. თორმეტგოჯა და მლივი ნაწლავის ლორწოვანი გარსისა).