immune tolerance
noun
/ɪ͵mju:nʹtɒlərəns/

იმუნ. იმუნოლოგიური ტოლერანტობა (იმუნური სისტემის ამა თუ იმ ტიპის ანტიგენების წინააღმდეგ ანტისხეულოვანი ან T-უჯრედული იმუნიტეტის გამომუშავების უუნარობა; აგრ. immunological tolerance).