immunoglobulin E
noun
/͵ɪmjʊnəʊʹglɒbjʊlɪn͵i:, ɪ͵mju:nəʊ-/

იმუნ. იმუნოგლობულინი E, E კლასის იმუნოგლობულინი (იმუნოგლობულინი, რომელიც შრატსა და სეკრეტებში თავისუფალ მდგომარეობაში თითქმის არ არსებობს, ძირითადად წარმოიქმნება ფილტვებში, კანში და ლორწოვან გარსში ჰელმინთური პარაზიტებით დაინფიცირებისას; აგრ. წარმოადგენს ალერგიული რეაქციების მთავარ აღმძვრელს; აბრევ. IgE).