incisive
adjective
/ɪnʹsaɪsɪv/

ანატ. 1) საჭრელი კბილისა, საჭრელ კბილთან და საჭრელი კბილების მიმდებარე მიდამოსთან დაკავშირებული;

2) საჭრელი (ითქმის კბილის შესახებ).