kinetoplast
noun
/kɪʹni:təʊplæst, kaɪʹ-, -ʹnɛtəʊ-/

მიკრ. კინეტოპლასტი (ზოგიერთი შოლტიანი უმარტივესების მაღალსპეციალიზებული ორგანელა / დიდი მიტოქონდრია, რომელიც შოლტის ძირთანაა დაკავშირებული).