lamellicorn
adjective
/ləʹmɛlɪkɔ:n/

ენტ. ფირფიტულვაშა, ფირფიტისებრი ულვაშების მქონე; ფირფიტულვაშა ხოჭოებისა, ფირფიტულვაშა ხოჭოების ოჯახში შემავალი ან მასთან დაკავშირებული; lamellicorn beetles = Scarabaeidae.