lysylbradykinin
noun
/͵lɪsɪlbrædɪʹkaɪnɪn/

ბიოქ., ფიზიოლ. ლიზილბრადიკინინი, კალიდინი (სისხლძარღვების გაფართოებისა და გლუვი კუნთის შეკუმშვის გამომწვევი პოლიპეპტიდი; აგრ. kallidin).