macrophagous
adjective
/mæʹkrɒfəgəs/

ეკოლ. მაკროფაგური, საკუთარ ზომასთან შედარებით მსხვილი ნაწილაკებით რომ იკვებება (ითქმის ჰიდრების, ზღვის ანემონების და სხვ. შესახებ) [შდრ. აგრ. macrophagic, microphagous].