medullary sheath
noun
/ʹmɛdələrɪʃi:θ/

1) ანატ. მიელინის გარსი, მიელინური გარსი (ნერვული ბოჭკოს აქსონის მფარავი შრე; აგრ. myelin sheath);

2) ბოტ. გულგულის გარსი (პროტოქსილემის შრე / რგოლი გულგულის ირგვლივ).