melting
noun
/ʹmɛltɪŋ/

მოლ. ბიოლ. ლღობა (ორჯაჭვიანი დნმ-ის ან დნმ-დნმ-ისა და დნმ-რნმ-ის ჰიბრიდის ერთჯაჭვიან მოლეკულებად გაშლა მაღალი ტემპერატურის ზემოქმედების შედეგად).