Mysticeti
noun
/͵mɪstɪʹsi:tɪ/

pl მმლ. უკბილო ვეშაპები (Mysticeti subord.).