natural killer cell
noun
/͵nætʃrəlʹkɪləsɛl/

იმუნ. ბუნებრივი კილერული / მკვლელი უჯრედი (სიმსივნური და ვირუსით დაინფიცირებული უჯრედის მიმართ ციტოტოქსიკური ლიმფოციტი; აბრევ. NK cell).