navel
noun
/ʹneɪvl/

1. ანატ. ჭიპი (აგრ. umbilicus);

2. ბოტ. ჭიპი, ნაჭდევი (უპირატ. ფორთოხლისა); (Washington) navel orange ვაშინგტონ-ნაველი (ჭიპიანი ფორთოხლის ჯიში).