neuraxis
noun
/njʊʹræksɪs/

(pl neuraxes) ანატ.

1. ღერძული ცილინდრი, აქსონი (აგრ. axis cylinder);

2. ცენტრალური ნერვული სისტემის ღერძული ნაწილი (ზურგის ტვინი და თავის ტვინის ღერო; აგრ. cerebrospinal axis).