nickase
noun
/ʹnɪkeɪz/

(nicking endonuclease- შემოკლ.) ბიოქ. ნიკაზა, წყვეტის ენდონუკლეაზა (წყვეტის გამომწვევი ფერმენტი; აგრ. nicking enzyme) [იხ. აგრ. nick].