oil gland
noun
/ʹɔɪlglænd/

1. 1) ფიზიოლ., ზოოლ. ცხიმის ან ქონის გამომყოფი ჯირკვალი;

2) ორნ. კუდუსნის ჯირკვალი, ქონის ჯირკვალი (ფრინველისა; აგრ. preen gland);

2. ბოტ. მცენარეული ცხიმის გამომყოფი სეკრეტორული უჯრედი.