onager
noun
/ʹɒnədʒə(r)/

მმლ.

1. კანჯარი (ცხენისებრთა ოჯახის კენტჩლიქოსანი; Equus hemionus);

2. ონაგრი (ცხენისებრთა ოჯახის კენტჩლიქოსანი; Equus hemionus onager) აგრ. Persian onager.