ostium
noun
/ʹɒstɪəm/

(pl ostia)

1. ხვრელი; პირი, შესავალი, კარი (ორგანოსი ან სტრუქტურისა); ostium of uterus ანატ. საშვილოსნოს კარი (აგრ. ostium uteri);

2. ზოოლ. ფორი, ხვრელი (ღრუბელების ლატერალურ კედელზე, რომლითაც ღრუბელები წყალს ისრუტავენ);

3. ფეხს. ოსტია, ოსტიუმი, სარქველიანი ნასვრეტი (ფეხსახსრიანთა გულისა).