pagurian
noun
/pəʹgjʊərɪən/

ზოოლ. კიბო-განდეგილი (Pagurus gen.).