pairwise alignment
noun
/͵pɛəwaɪzəʹlaɪnmənt/

(ბიოინფორმატიკა) წყვილი გათანაბრება (ორი თანმიმდევრობის გათანაბრება; აგრ. pairwise sequence alignment) [იხ. აგრ. alignment; შდრ. აგრ. multiple alignment].