palmate
adjective
/ʹpælmeɪt/

1. ორნ. აპკიანი, თითებშორისი საცურავი აპკის მქონე (ითქმის წყალმცურავი ფრინველების შესახებ);

2. ბოტ. თათისებრი (ითქმის ფოთლის შესახებ).