plasmodesmata
/͵plæzməʊʹdɛzmətə/

plasmodesma- pl.