radicular
adjective
/rəʹdɪkjʊlə(r)/

1. ბოტ. თესლის პირველად / ჩანასახოვან ფესვთან დაკავშირებული;

2. ანატ. ვენის, ნერვის ფესვთან / ფესურასთან დაკავშირებული, რადიკულარული.