radius
noun
/ʹreɪdɪəs/

(pl radii)

1. (აგრ. radial bone) 1) ანატ. სხივი, სხივის ძვალი;

2) ზოოლ. სხივის ძვალი (ოთხფეხა ხერხემლიანების წინა კიდურისა ან ფრინველის ფრთისა);

2. ენტ. რადიალური ძარღვი (ფრთისა);

3. ზოოლ. სხივი (რადიალურად სიმეტრიული ორგანო – ზღვის ვარსკვლავებისა და მისთ.).