schizogenetic
adjective
/͵skɪtsəʊdʒəʹnɛtɪk, ͵skɪzəʊ-/

1. მიკრ. შიზოგენეტური, სქიზოგენეტური, შიზოგენეზი / სქიზოგენეზი რომ ახასიათებს [იხ. აგრ. schizogenesis];

2. სქიზოგენური (ითქმის მცენარის უჯრედშორისი ღრუების / სათავსების შესახებ).