slime moulds
noun
/͵slaɪmʹməʊldz/

pl მიკრ. ლორწოვანი სოკოები, ლორწოვანები (სოკოს მსგავსი სპოროვანი ევკარიოტული მიკროორგანიზმების პოლიფილეტური ჯგუფი) [იხ. აგრ. Mycetozoa].