utahraptor
noun
/ʹju:tɔ:͵ræptə(r), ʹju:tə-/

პალეონტ. იუტარაპტორი (დრომეოზავრიდების ოჯახის მტაცებელი დინოზავრების გვარი და გვარის ერთადერთი სახეობა (Utahraptor gen., Utahraptor ostrommaysorum).