Valerianella
noun
/və͵lɪərɪəʹnɛlə/

ბოტ. მაშა-სალათა (Valerianella gen.).