valve
noun
/vælv/

1. ანატ. სარქველი (გულისა, სისხლძარღვისა);

2. ზოოლ. 1) საგდული (ორსაგდულიანი მოლუსკების ნიჟარის ერთ-ერთი ნახევარი);

2) საგდული, ერთიანი ნიჟარა (ლოკოკინებისა და მისთ.);

3. ბოტ. 1) საგდული (დიატომეების ჯავშნისა) [იხ. აგრ. epitheca 2, hypotheca];

2) საგდული (პარკისა და ზოგიერთი სხვა თვითხსნადი ნაყოფის ერთ-ერთი ნახევარი);

3) საგდული (სამტვრის ერთ-ერთი ნახევარი).