vas
noun
/væs/

(pl vasa)

1. ანატ. სისხლძარღვი, ძარღვი, სადინარი;

2. ბოტ. ჭურჭელი, მილი (წყლის, მინერალებისა და ორგანულ ნივთიერებათა ხსნარების გამტარი ელემენტი).