vascular
adjective
/ʹvæskjələ(r)/

1) ანატ. სისხლძარღვოვანი, ძარღვოვანი, ვასკულარული;

2) ბოტ. ჭურჭლოვანი, ჭურჭელ-ბოჭკოვანი, გამტარ ქსოვილებთან, სისტემასთან და ა.შ. დაკავშირებული, ვასკულარული.