venule
noun
/ʹvɛnju:l/

1. ანატ. ვენულა (მცირე სისხლძარღვი, რომელიც კაპილარულ ქსელსა და ვენას აერთებს);

2. ბოტ., ენტ. ვენულა, მცირე ძარღვი, ძარღვის ტოტი (ფოთლისა ან მწერის ფრთისა).