vitelline membrane
noun
/vɪ͵tɛl(a)ɪnʹmɛmbreɪn, vaɪ-/

ემბრ. ვიტელინური მემბრანა, კვერცხუჯრედის გარსი (კვერცხუჯრედის პლაზმური მემბრანის მფარავი უჯრედგარეთა შრე, რომელიც შეღწევადია მხოლოდ მოცემული სახეობის სპერმატოზოიდებისათვის; აგრ. egg coat, ძუძუმწოვრებისათვის zona pellucida).